چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟

تعداد رای دهندگان
140
نخستین رای
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 13:01
آخرین رای
پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت 03:56

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟

بازدیدها درصد گراف
ارائه امار و اطلاعات از شهرکها و نواحی صنعتی
38 27.1%
ارائه وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
29 20.7%
ارائه خدمات الکترونیک از طریق این سایت
23 16.4%
ارائه آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرکها و نواحی صنعتی
21 15%
ارائه آخرین اخبار داخلی شرکت
19 13.6%
ارائه آخرین اخبار و رویدادهای صنعتی کشور
5 3.6%
ارائه تصاویر و فیلم از شهرکها و نواحی صنعتی
5 3.6%

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟ 

کاربران آنلاین

 30 مهمان حاضر

ورود