چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟

تعداد رای دهندگان
152
نخستین رای
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 13:01
آخرین رای
پنجشنبه 03 خرداد 1397 ساعت 10:14

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟

بازدیدها درصد گراف
ارائه امار و اطلاعات از شهرکها و نواحی صنعتی
44 28.9%
ارائه وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
33 21.7%
ارائه خدمات الکترونیک از طریق این سایت
24 15.8%
ارائه آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرکها و نواحی صنعتی
21 13.8%
ارائه آخرین اخبار داخلی شرکت
20 13.2%
ارائه آخرین اخبار و رویدادهای صنعتی کشور
5 3.3%
ارائه تصاویر و فیلم از شهرکها و نواحی صنعتی
5 3.3%

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟ 

کاربران آنلاین

 20 مهمان حاضر

ورود