شناسنامه خدمات شركت

خدمات قابل ارائه به متقاضيان سرمايه گذاري و افراد طرف قرارداد حق بهره‌برداري

كد خدمت

نام خدمت

شناسنامه خدمت

فرايند ارائه خدمت

متولي پاسخگويي

داخلي

1

تخصیص زمین و عقد قرارداد

مشاهده

مشاهده

آقاي حسن پور

آقاي زارع

134

135

2

واگذاری انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن)

مشاهده

مشاهده

آقاي زارع

135

3

تغییرنام

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

4

نقل و انتقال

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

5

انتقال سند مالکیت تفکیکی به واحد صنعتی

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

6

تفکیک / تجمیع قرارداد

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

7

بخشودگی

مشاهده

مشاهده

آقاي حسن پور

134

8

انصراف

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

9

صدور قرارداد المثنی

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

10

صدور مجوز احداث ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز

مشاهده

مشاهده

آقاي پارساپور

136

11

صدور گواهی پایان کار

مشاهده

مشاهده

آقاي پارساپور

136

12

تغییر نوع کاربری واحد (صنعتی – صنفی)

مشاهده

مشاهده

آقاي زارع

135

13

تغییر نوع فعالیت واحد

مشاهده

مشاهده

آقاي زارع

135

14

ترهین

مشاهده

مشاهده

آقاي آقائي نژاد

137

15

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

مشاهده

مشاهده

آقاي پارساپور

136

خدمات قابل ارائه به صنايع كوچك

كد خدمت

نام خدمت

شناسنامه خدمت

فرايند ارائه خدمت

متولي پاسخگويي

داخلي

31

حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

مشاهده

مشاهده

خانم تدين

142

32

اعطای تسهیلات مالی

مشاهده

مشاهده

آقاي بهجت

143

33

پرداخت یارانه سود تسهیلات

مشاهده

مشاهده

آقاي بهجت

143

34

استقرار مشاورین در مرکز خدمات فناوری

مشاهده

مشاهده

آقاي بهجت

143

خدمات قابل ارائه به واحدهاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي يزد

كد خدمت

نام خدمت

شناسنامه خدمت

فرايند ارائه خدمت

متولي پاسخگويي

داخلي

51

ورود کالاهای بخش تولید به منطقه ویژه

مشاهده

مشاهده

آقاي سلطاني

37275071

52

ورود کالاهای بخش تجاری به منطقه ویژه

مشاهده

مشاهده

آقاي سلطاني

37275071

53

خروج کالاهای بخش تولید از منطقه ویژه

مشاهده

مشاهده

آقاي سلطاني

37275071

54

خروج کالاهای بخش تجاری از منطقه ویژه

مشاهده

مشاهده

آقاي سلطاني

37275071

خدمات قابل ارائه به متقاضيان احداث شهرك صنعتي غيردولتي

كد خدمت

نام خدمت

شناسنامه خدمت

فرايند ارائه خدمت

متولي پاسخگويي

داخلي

71

صدور پروانه تأسيس شهرک صنعتی غیر دولتی

مشاهده

مشاهده

آقاي فتوحي

155

72

تمديد پروانه تأسيس شهرک صنعتی غیر دولتی

مشاهده

مشاهده

آقاي فتوحي

155

73

صدور پروانه بهره برداري شهرک صنعتی غیر دولتی

مشاهده

مشاهده

آقاي فتوحي

155

74 صدور پروانه بهره برداری مناطق صنعتی غیردولتی مشاهده مشاهده آقای فتوحی 155

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟ 

کاربران آنلاین

 42 مهمان حاضر

ورود